Srpski


English


ROXELL BV, Maldegem - Belgija

Briga za profitabilnost i kvalitet proizvoda komitenata od ROXELL-a je stvorila svetskog lidera u industriji i razvoju unikatnog sistema za hranjenje i napajanje živine i svinja. U poslednjih 40 godina oni su stvorili 33 nova sistema. Mnogi od ovih sistema inicirali su određene trendove i postali standardi u privredi: Optimax, Hoxline,KiXoo, Vitoo, HaiKoo, LaïCa, PooLai,Swiiflo, Koozii…

Roxell isporučuje sisteme koji kupcu nude najbolji moguć povratak investicije, baziran na:

  • Neprekidnom istraživanju i razvoju
  • Stalnim investicijama
  • Kratkim rokovima isporuke
  • Kompletnom servisu

Prednosti kupca:

  • Sistemi koji upravo ispunjavaju poslovne zahteve kupca budući da Roxell prenosi zapažanja kupaca i pitanja u visokokvalitetne sisteme pomoću savremenih sredstva i tehnika: 3D-CAD, simulacione tehnike...
  • Sistemi koji su u skladu sa strogim standardima kvaliteta budući da Roxell stalno ulaže u stručno usavršavanje osoblja i u savremene mašine…
  • Brze i potpuno sigurne isporuke budući da Roxellova dobro obučena logistička struktura garantuje neprestano praćenje i brzu realizaciju kupčevih narudžbi…
  • Neprekidna pouzdanost bilo gde da se nalazite budući da Roxellova mreža obučenih distributera i agenata širom sveta garantuje prvoklasni savet i optimalan servis…

Suština kompanije Roxell leži u njenoj strasti za inovacijama, koju podstiču motivisani saradnici kao i jedna superiorna mreža od 150 distributera i zastupnika. Roxellovi proizvodi se izvoze u 85 zemalja.

PETERSIME NV, Zulte – Belgija

Više od 90 godina Petersime “izvodi” rešenja za veću profitabilnost. Petersime je 1912. godine obavio pionirsku misiju u modernoj živinarskoj industriji pronašavši prvi električni inkubator. Danas je Petersime svetski lider u razvoju inkubatora, inkubatorske opreme i inkubatorskih stanica za ćurke i simbol je vrhunskog kvaliteta inkubacije u više od 100 zemalja.

Petersime predvalionici i valionici inovacijama štede trud. Inovacija je plod istraživanja, kreativnosti i razmišljanja koja su okrenuta ka kupcu; iziskuju proučavanja novih tehnologija i materijala, dizajniranje novih primera, pravljenja prototipova i testiranje na terenu. Očigledno to nije zadatak jednog čoveka – potreban je tim stručnjaka iz različitih disciplina: inženjera, softver specijalista.... Petersimov vodeći istraživačko-razvojni tim u tesnoj saradnji sa Univerzitetom u Leuvenu (Beligija) stvorili su revolucionarno jednostavnu tehnologiju koja stalno prati i kontroliše proces inkubacije. Maksimalna produktivnost je postignuta na bazi biotehnologije koja je usredsređena na optimalan razvoj embriona.

Niko drugi u industriji ne reinvestira tako značajan deo realizacije u razvoj kako to čini Petersime. Rezultat je serija Petersime inovacija koje su postale “reper” standarda u industriji.

ABBI AEROTECH BV
Hardinxveld-Giessendam - Holandija

ABBI AEROTECH BV je kompanija specijalizovana za grejanje, ventilaciju i hlađenje živinarskih i stočnih farmi.

Abbi–Aeroitech koristi jedan jedinstveni koncept za razvoj svojih proizvoda: osluškuje tržište i onda to primenjuje na razvoj nove tehnologije.

Abbi – Aerotech proizvodi se isporučuju na tržište u više sektora, kao što su:

  • Poljoprivreda (stočne farme, hortikultura i slično)
  • Građevinarstvo

VALLI S.p.A. Galeata  - Italija

Osnivač firme Dr.Roberto Valli konstruisao je i dizajnirao prve modele kaveza, prvo za brojlere a potom za nosilje i tako udario temelje proizvodnji kaveznog sistema firme VALLI .

Dr. Robert Valli je promoter stila “Made in Italy” koji se iznad svega bazira na strasti i ljubavi prema poslu kojim se bavi, što je pravi i istinski duh utkan u sve “Valli” proizvode.

"Valli" oprema je čvrsta i postojana: tehnička rešenja su originalna a opet jednostavna i veoma efikasna. Kvalitet je stil života, a ne reklamna formula ili neki apstraktni koncept.Rezultat je beskrajne požrtvovanosti, iskustva, dubokog uverenja da je samo kvalitetom moguće postići one ciljeve koji su jedina garancija za dobar ishod svakog posla.

Valli se drži tog principa već duže od 50 godina stalno nastojeći da beskompromisno poboljša sve svoje proizvode i usluge koje nudi kupcima.

Danas, posle više od 50 godina napornog rada i požrtvovanosti ime “Valli” je širom sveta rasprostranjeno zahvaljujući poverenju kupaca, kvalitetu dobavljača i stimulansu konkurenata.