Srpski


English

O nama


DOO „AGRICON  Co.“ je firma u privatnoj svojini registrovana  januara 1993 godine sa sedištem u Novom Sadu za obavljanje spoljno-trgovinskih usluga iz oblasti živinarstva.

Početak rada firme vezan je za uvoz priplodne živine – brojlerskih roditelja selekcije HYBRO i hibridnih nosilja selekcije HISEX BROWN od firme EURIBRID BV Boxmeer - Holandija kao i zaključenje zastupničkog ugovora sa istom firmom.

Zahvaljujući svom uspešnom poslovanju AGRICON Co. postepeno proširuje poslovnu delatnost i 1998. godine zaključuje ugovore o zastupanju poznatih i priznatih firmi, proizvođačima opreme za živinarstvo:

  • PETERSIME NV Zulte – Belgija
  • ROXELL NV Maldegem – Belgija
  • ABBI AEROTECH BV Hardinxveld-Giessendam – Holandija
za teritoriju Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Uticaj savremene opreme u stvaranju profita u živinarstvu je velik, počev od savremenih inkubatora, čiji se proces kontroliše biotehnologijom koja je usredsređena na optimalan razvoj embriona, a koji utiče na maksimalnu produktivnost, pa preko automatizovane opreme za hranjenje i pojenje, ventilaciju, grejanje i klimatizaciju, koja takođe utiče na ispunjenje zadatih tehnoloških parametara za dobar odgoj, tov ili proizvodnju, što doprinosi maksimalnom ostvarenju profita.

Želja nam je da unapredimo saradnju sa postojećim partnerima i uspostavimo nove kontakte u zemlji i inostranstvu sa jednim ciljem SVE U INTERESU KUPCA.