Srpski
English

Kavezi za živinu


Sistem grupa

Usavršeni višeredni sistemi za koke nosilje
(usklađeni sa Direktivom saveta EZ 1997/74 EC)
VALLI nudi dve opcije: „GNEZNO NAPRED“ ili „GNEZDO POZADI“.

 • veliki asortiman modela, od 42 do 86 grla po koloniji
 • dodatni hranidbeni kanal (patentiran) unutar kolonije
Kixoo2valli

Kavezi za nosilje

 • Višeredni sistemi sa trakom za čišćenje sa ili bez ventilacionog kanala, sa ili bez rešetkaste staze.
 • Sistemi kaveza sa „A“ ramom za otvorene objekte u tropskim klimatskim uslovima
valli nosiljevali nosilje kavez

Kavezi za odgoj

 • Višeredni sistemi sa trakom za čišćenje sa ili bez ventilacionog kanala, sa ili bez rešetkaste staze.

VALLI nudi dve različite mogućnosti prilaza hranidbenom valovu:

 • pomoću VERANDE
 • pomoću PODESIVOG KLIZNOG SISTEMA
vali odgojvali odgoj

Kavez za brojlere

 • Optimalno higijenski uslovi
 • Idealan za dobru i efikasnu ventilaciju
 • Veća gustina naseljenosti
 • Ušteda energije
 • Godišnje više jata u poređenju sa podnim sistemima.
 • Ujednačen prirast  brojlera
valli brojlerivalli brojleri
Kixoo brosura

Sušenje izmeta

 • Sadržaj suve materije do ukupno 85
 • Nema potrebe predsušenja
 • Smanjenje emisije amonijaka
 • Niski energetski troškovi
 • Niski instalacioni troškovi
 • Niski troškovi održavanja
pred susenjetunel za susenje izmeta